LoadingThích
429

Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển

Nhân dịp sinh nhật cô Hằng (11-7-2010), cả nhà đã tổ chức đi ăn tại nhà hàng Phố Biển, có rất nhiều ảnh đẹp của cả nhà. Mời mọi người cùng thưởng thức.

Đầu tiên là ảnh cô Hằng cầm bánh gatô với tiêu đề “Chíp” biệt danh của cô

Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyHôm nay mặc áo đỏ chóe, đúng biệt danh “Hằng chóe”

Tiếp đến là ảnh của mọi người, trong đó nổi bật nhất là em Kin Kin

Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family

Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family

Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family
Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family

Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - FamilyChùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family
Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family
Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family

Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family
Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family
Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family
Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family
Chùm ảnh cả nhà ăn sinh nhật cô Hằng tại Phố Biển - Family

Gửi bình luận

*