LoadingThích
398

Ảnh Kin đi đám tang cụ nội

Đám tang cụ nội ngày 23/07/2010, Kin là chắt duy nhất cũng là chắt đích tôn, chỉ có vài tấm ảnh của Kin, nhưng cũng đeo khăn vàng và viếng cụ.

Ảnh Kin đi đám tang cụ nội - Family

Ảnh Kin đi đám tang cụ nội - Family

Ảnh Kin chụp với mẹ

Ảnh Kin đi đám tang cụ nội - Family

Ảnh Kin đi đám tang cụ nội - Family

Ảnh Kin đi đám tang cụ nội - Family

Ảnh Kin chụp với ông nội

Gửi bình luận

*