LoadingThích
517

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford

Ngày nhà giáo Việt Nam ở Anh không phải là dịp lễ, do vậy hôm đó bà nội, mẹ và bé Kin cùng đi Oxford chơi. Sau đây là bộ ảnh đi Oxford của mọi người.

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Ảnh bà nội, mẹ và em Kin đi Oxford - Family

Bình luận

  1. Hang Chip

    Anh dep qua! Nho moi nguoi qua! Be Kean trong yeu qua, cang ngay cang giong bo 😀

Gửi bình luận

*