LoadingThích
494

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester

Hôm nay có bão tuyết ở Châu Âu, nó ảnh hưởng tới Anh làm cho nước Anh cũng chịu chung bão tuyết. Mặc dù tuyết rơi từ tuần trước, nhưng không rơi dày như lần này, do vậy cả nhà em Kin cùng ra đường chụp ảnh tuyết đấy.

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester - Family - Bé KeanĐầu tiên là ảnh em Kin đang trong nhà ấm áp, nhìn cái mặt “già” chưa

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester - Family - Bé Kean

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester - Family - Bé Kean

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester - Family - Bé Kean

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester - Family - Bé Kean

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester - Family - Bé Kean

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester - Family - Bé Kean

Ảnh em Kin chơi tuyết tại Colchester - Family - Bé Kean

Gửi bình luận

*