LoadingThích
703

Fat Head, Chunky Middle and Long Tail…

Nhìn chung là cái video này hay, vai trò của long-tail trong SEO là rất quan trọng, muốn thắng Chunky Middle và Fat Head thì phải build Long Tail trước đó.

Gửi bình luận

*