LoadingThích
1130

Kean ngồi bô và thành công đầu tiên.

Hôm nay là ngày 03/04/2012, trong cả tuần bố mẹ luyện cho Kean ngồi bô thì sáng nay mới có kết quả làm bố mẹ vui mừng hết chỗ nói:Sáng nay con đã ngồi ị lần đầu tiên trong bô. Công cuộc tập ngồi bô của con cũng rất gian truân bởi lẽ có những hôm tổng thòi gian con ngồi bô trong ngày phải gần 3 tiếng mà không có kết quả gì. Híc, khổ thân quá nhưng vẫn phải tập ngồi. Tuy nhiên, trong lúc ngồi bô thì con lôi đủ thứ đồ chơi ra để vừa ngồi bô vừa chơi, và trò chơi yêu thích của Kean khi ngồi bô là chơi với các chữ cái. Sau khi ị xong, trông con rất phởn và để thưởng cho thành công đầu tiên của con, hôm nay bố cho con đi xe bus vào trường của bố chơi (Kean rất thích ngồi ô tô). Mời cả nhà cùng xem ảnh Kean ngồi bô và đi chơi với bố nhé.
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean
Kean ngồi bô và thành công đầu tiên. - Family - Bé Kean

Gửi bình luận

*