LoadingThích
1022

Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012

Hôm nay là ngày 05/02/2012, ngày đầu tiên có mưa tuyết của năm 2012, mà thực ra la ngày duy nhất có tuyết của mùa đông năm nay. Năm nay thời tiết lung tung, tuyết thế này là muộn bởi vì bình thường tuyết rơi vào tháng 12. Sau 1 đêm, tuyết đã dầy đên 20cm. Cả nhà ra sân phía sau nhà chơi tuyết và chụp ảnh. Đầu tiên Kean bước trên tuyết không quen vì dính và lạnh nên cu cậu nhăn nhó. Nhưng một lúc sau chụp ảnh, mọi người chơi đùa và ném tuyết, Kean thích lắm nên cười toe toét và khóc không chịu vào nhà khi bố mẹ gọi vào. Sau đây mời cả nhà xem ảnh chụp ngày tuyết đầu tiên của năm 2012.

Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean
Ngày mưa tuyết đầu tiên của năm 2012 - Family - Bé Kean

Gửi bình luận

*