Others

Sự thông minh và sự

Sự thông minh và sự "chậm lớn" của người Việt

Cây cầu tre - tư duy và cơ chế quản lý xã hội tiểu nông bắc giữa hố sâu của 2 bờ "tụt hậu" hay "p...
Bình luận
0
LoadingThích
634
Thiên can - Địa chi | Hợp - Xung

Thiên can - Địa chi | Hợp - Xung

Thiên can - Địa chi | Hợp - Xung là yếu tố cơ bản của Tử Vi Phong Thủy, giúp cho chúng ta có thể ...
Bình luận
1
LoadingThích
604
Bài thơ đầu tay của Quốc Việt

Bài thơ đầu tay của Quốc Việt

Nhớ lại 12 năm trước, khi mà hội Việt, Minh, Tú, Thái vẫn còn thuộc diện "học sinh cá biệt" vì......
Bình luận
1
LoadingThích
508